2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Economia (2001)
 Assignatures
  GEOMETRIA COMPUTACIONAL
   Continguts
Tema Subtema
Introducció sintètica a la Geometria projectiva Elements de perspectiva cònica
Descripció analítica de la perspectiva cònica Paràmetres i fórmules de la projecció
Qüestions tècniques addicionals per a la representació Algorismes de delimitació, ordre de pintat, reescalat, segments, etc.
Espai afí Origen, varietats, coordenades, canvi de sistema de referència, representacions cartesiana i paramètrica, orientació, convexitat, afinitats.
Mètrica Producte escalar, distància, bases ortonormals, distàncies i angles entre varietats.
Transformacions en 2D. Descripció sintètica i formulació analítica de semblances i desplaçaments en l'espai bidimensional.
Transformacions en 3D Descripció sintètica i formulació analítica de semblances i desplaçaments en l'espai bidimensional.