2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  GEOMETRIA COMPUTACIONAL
   Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
GRÀFICS PER COMPUTADORS/17071204


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ANÀLISI MATEMÀTICA/17071101
PROGRAMACIÓ II/17071002
ÀLGEBRA LINEAL/17071014
PROGRAMACIÓ I/17071001
 
Altres comentaris
És obligat que la pràctica s'ajusti exactament a l'enunciat i les condicions que es donaran. Qualsevol aclariment que es necessiti cal demanar-lo amb prou antelació per tal d'implementar el que es demani abans de la fi del termini de presentació.