2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  GRÀFICS PER COMPUTADORS
   Competències
Codi  
A17 Analitzar, dissenyar i desenvolupar programari.
B1 Aprendre a aprendre.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
B9 Planificació i organització.
B11 Motivació per la qualitat.
B13 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions.
B14 Capacitat d'anàlisi i síntesi.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia.