2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  GRÀFICS PER COMPUTADORS
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer i utilitzar els algorismes de generació d'imatge per computador. A17
B14
Conèixer els sistemes de modelatge per a la creació d'escenes virtuals. B14
Desenvolupar un projecte de creació d'un món virtual. B1
B2
B3
B4
B9
B11
B13
C2
C5