2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  GRÀFICS PER COMPUTADORS
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es dona una visió global del món dels gràfics per computador.
Sessió Magistral Es presenten els temes de l'assignatura. S'acompanyen de presentacions i exemples d'ús.
Presentacions / exposicions Els alumnes presenten l'activitat creativa que han desenvolupat al llarg del curs.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es proposen problemes sobre els diferents temes presentats.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Es presenten i s'utilitzen eines per a practicar i desenvolupar sobre els diferents conceptes.
Treballs Es documentaran les activitats que es van realitzant.