2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ALIMENTS I NUTRICIÓ
   Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
OPERACIONS BÀSIQUES I TECNOLOGIES D'ALIMENTS/19031010
QUÍMICA I CONTROL ANALÍTIC DELS ALIMENTS/19031103
ANÀLISI DELS ALIMENTS/19031203
PRODUCTES LÀCTICS/19031215

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
OPERACIONS BÀSIQUES I TECNOLOGIES D'ALIMENTS/19031010
ANÀLISI DELS ALIMENTS/19031203

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
BIOQUÍMICA/19031006
QUÍMICA/19031007