2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  MÈTODES NUMÈRICS
DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura MÈTODES NUMÈRICS Codi 20011001
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
GARCÍA GÓMEZ, CARLOS
Adreça electrònica carlos.garciag@urv.cat
carlos.barbera@urv.cat
Professors/es
GARCÍA GÓMEZ, CARLOS
BARBERÀ ESCOÍ, CARLOS
Web http://www.etse.urv.es/EngInf/assig/mn/
Descripció general Aplicar les tècniques més elementals de càlcul numèric. Resoldre problemes matemàtics amb l’ajut de l’ordinador. Resoldre equacions diferencials per integració numérica. Modelitzar sistemes senzills per mètodes discrets.