2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS
   Competències
Codi  
A4 Conèixer les principals estructures polític-administratives turístiques
A11 Definir objectius, estratègies i polítiques comercials
A19 Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat
A25 Comprendre un pla públic i les oportunitats que es deriven per al sector privat
A27 Comprendre el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit mundial
A28 Conèixer els objectius, l'estratègia i els instruments públics de la planificació
B6 Capacitat de gestió de la informació
B8 Presa de decisions
B9 Treball en equip
B14 Raonament crític
B18 Creativitat
B19 Lideratge
B24 Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia