2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Part fonamental de la matèria. S'avaluarà l'obtenció i tractament de la informació, així com l'acompliment de la metodologia proposada 3
Presentacions / exposicions S'avaluarà tant els continguts com el format professional de l'exposició. hand e participar tots els membres dels equips de treball 1
Proves de Desenvolupament Control d'aprehensió dels coneixements i de la capacitat de relacionar-los amb la realitat turística 2
Proves objectives de preguntes curtes Control de la capacitat d'aprehensió de coneixements 2
Proves pràctiques Capacitat de resolució de problemes en base a la metodologia proposada a les sessions magistrals 2
 
Altres comentaris i segona convocatòria