2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS
   Fonts d'informació
Bàsica Josep Chias, El negocio de la felicidad, 2005, Prentice Hall
J.F. Valls, Gestión de destinos turísticos sostenibles, 2004, Gestión 2000
D. Blanquer (dir), Ordenación y gestión del territorio turístico, 2002, Tirant lo Blanch
J.A. Ivars, Planificación turística de los espacios regionales en spaña, 2003, Síntesis
C. Gunn, Tourism Planning, 1994, Taylor & Francis
E. Inskeep, Tourism planning. An integrate and sustainable development approach, 1991, Van Nostrand Reinhold

Complementària