2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS
   Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
NOVES FORMES DE TURISME/21011209
GUIA I CREACIÓ D´ITINERARIS/21011217

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
LEGISLACIÓ TURÍSTICA/21011003
RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS/21011005
MÀRQUETING TURÍSTIC/21011014
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES/21011219