2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  PATRIMONI CULTURAL
DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura PATRIMONI CULTURAL Codi 21011010
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
SERRA MASDEU, ANNA ISABEL MARIA
Adreça electrònica annaisabel.serra@urv.cat
Professors/es
SERRA MASDEU, ANNA ISABEL MARIA
Web
Descripció general En un àmbit basat en el coneixement pluridisciplinar com és el del Turisme és imprescindible el coneixement dels principis bàsics de la cultura, la història i l’art occidental i universals. A més, la cultura i el seu patrimoni es configuren com a elements potencials i actius, de primer ordre a valorar entre els recursos del territori en els quals treballa l’especialista en Turisme. Un coneixement adequat a les necessitats d’aquests elements i la societat actuals farà aprofitar, respectar i rendibilitzar les seves característiques i possibilitats. OBJECTIUS GENERALS: 1.-Valorar la posada en valor del Patrimoni com un recurs principal per al turisme. 2.- Demostrar un coneixement de les estratègies i paràmetres que ens permeten conèixer, respectar, potenciar i divulgar el patrimoni cultural. 3.-Identificar els principals estils i èpoques de la Historia de l’Art a nivell universal, i comprendre la seva presència en el desenvolupament humà. 4.-Coneixement dels principals monuments que es configuren com a destinacions culturals clàssiques