2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  MÀRQUETING TURÍSTIC
   Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de problemes i casos que permeten posar en pràctica els principals continguts treballats en les sessions magistrals 10%
Treballs Elaboració en grup d’un pla de màrqueting sobre una empresa turística 20%
Proves objectives de tipus test Preguntes tipus test amb quatre opcions on descompten les respostes errònies 70%
 
Altres comentaris i segona convocatòria