2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  SOCIOLOGIA DEL TURISME I D'OCI
   Competències
Codi  
A2 Comprendre els principis del turisme: la seva dimensió, espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica
A3 Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci
A5 Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions
A23 Analitzar els impactes generats pel turisme
A26 Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques
B1 Capacitat d'anàlisi i síntesi
B9 Treball en equip
B14 Raonament crític
B22 Motivació per la qualitat
B23 Sensibilitat cap a temes mediambientals
B25 Habilitats d’investigació
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món