2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  SOCIOLOGIA DEL TURISME I D'OCI
   Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Treballs
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Presentacions / exposicions
Proves pràctiques
Descripció
Guiatge i seguiment dels treballs.
Col·laboració en la preparació d’exposicions i presentacions.
Seguiment de les pràctiques amb programari informàtic.