2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TURISME, ECONOMIA I MEDI AMBIENT
   Competències
Codi  
A1 Analitzar la dimensió econòmica del turisme
A3 Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci
A19 Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat
A23 Analitzar els impactes generats pel turisme
A24 Utilitzar i analitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (*TIC) en els distints àmbits del sector turístic
A27 Comprendre el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit mundial
A32 Detectar necessitats de planificació tècnica d'infrastructures i instal•lacions turístiques
B1 Capacitat d'anàlisi i síntesi
B5 Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi
B6 Capacitat de gestió de la informació
B8 Presa de decisions
B14 Raonament crític
B23 Sensibilitat cap a temes mediambientals
B24 Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica
B25 Habilitats d’investigació
B27 Sensibilitat cap a la diversitat
B28 Capacitat de treball individual
B29 Disseny i gestió de projectes
B31 Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC