2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TURISME, ECONOMIA I MEDI AMBIENT
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del contingut de l'assignatura, metodologia docent, planificacíó i avaluació
Sessió Magistral Exposició dels conceptes bàsics, motivació alumnat
Treballs Realització del treball d'assignatura que haurà de ser exposat a classe
Resolució de problemes, exercicis Problemes i exercicis que il.lustren conceptes i tècniques