2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TURISME, ECONOMIA I MEDI AMBIENT
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Realització treball assignatura 30%
Resolució de problemes, exercicis Problemes i exercicis que il.lustren aspectes temari 10%
Proves de Desenvolupament Realitzacio proves 50%
Altres

Valoració de la participació de l'alumne a l'aula

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria