2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I DE LA INFORMACIÓ
   Competències
Codi  
A1 Analitzar la dimensió econòmica del turisme
A2 Comprendre els principis del turisme: la seva dimensió, espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica
A5 Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions
A6 Tenir una marcada orientació de servei al client
A11 Definir objectius, estratègies i polítiques comercials
A13 Manejar tècniques de comunicació
A24 Utilitzar i analitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (*TIC) en els distints àmbits del sector turístic
B1 Capacitat d'anàlisi i síntesi
B2 Capacitat d'organització i planificació
B6 Capacitat de gestió de la informació
B7 Resolució de problemes
B8 Presa de decisions
B9 Treball en equip
B14 Raonament crític
B18 Creativitat
B26 Capacitat de comunicar-se de manera efectiva amb no experts en el tema
B28 Capacitat de treball individual
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia