2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  NOVES FORMES DE TURISME
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Comprendre quins són els principals factors socioeconòmics i tecnològics que impulsen el canvi en el turisme a nivell mundial A1
A2
A3
A7
A15
B1
B9
B14
C1
Analitzar i comprendre els factors que impulsen la introducció de les TIC i el seu impacte en l’estructura del mercat turístic. A1
A3
A7
A11
A14
A24
A27
B1
B10
B14
B18
C2
Comprendre el potencial de desenvolupament turístic d’un entorn sociocultural urbà i metropolità, i la relació entre la ciutat i el seu entorn regional A2
A3
A4
A8
A9
A15
A19
A23
A28
A29
A30
B1
B10
B13
B18
C1
Comprendre els determinants i els impactes de desenvolupament dels espais naturals coma àrea de desenvolupament turístic sostenible. A1
A3
A8
A9
A18
A23
A30
B1
B10
B14
B23
C1
Substanciar el concepte de "cultura material" i les seves implicacions pel punt de vista del desenvolupament turístic regional A3
A8
A14
A19
A29
A30
B1
B10
B20
C1
Analitzar perfils de viatgers i formes de viatjar emergents, així com la seva importància per al desenvolupament turístic regional. A2
A3
A8
A29
A32
B1
B2
B10
B13
B14
C1
Llegir, analitzar, comparar i avaluar críticament la nova literatura sobre innovació turística B1
B3
B4
B7
B16
B17
C1
C5
Desenvolupar un estudi teòric o un cas d’estudi sobre un dels temes tractats en el curs. A3
A8
A11
B1
B2
B3
B8
B10
B14
C1
Avaluar críticament l’actuació i el potencial de desenvolupament dels espais turístics per atraure o fomentar noves formes de turisme. A2
A7
A8
A19
A25
B1
B11
B14
C1