2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  NOVES FORMES DE TURISME
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 4 8
 
Sessió Magistral
39 58.5 97.5
Treballs
10 10 20
Pràctiques externes (de camp/sortides)
4 2 6
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
10 10 20
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
4 4 8
Proves de Desenvolupament
0.5 0.5 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat