2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  NOVES FORMES DE TURISME
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral Sessions lectives basades en la presentació interactiva de materials didàctics audiovisuals.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es llegiran i comentaran, de forma individual o en grups de màxim tres persones articles, casos, informes que tinguin relació amb els temes tractats en les sessions magistrals.
Treballs S’assignaran de forma concertada dos treballs (un d'individual i un en grup d'un màxim de 3 persones) centrats en dues formes de turisme.
Caldrà fer anàlisi de dades, de casos d'estudi de nous productes turístics reals, i fer valoracions crítiques. Els treballs es lliuraran en dates establertes i en el cas del treball individual es presentarà de forma oral. El desenvolupament dels treballs serà assistit pel docent en sessions pràctiques i en hores d'atenció individual.
Seminaris S’organitzarà un seminari amb un ponent convidat per tractar de forma aprofundida alguns dels aspectes treballats a classe.
Pràctiques externes (de camp/sortides) S'organitzaran dues sortides d'exploració de noves formes de turisme.