2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  NOVES FORMES DE TURISME
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries La primera sessió del curs servirà per presentar els continguts de l'assignatura, explicar la metodologia de treball i el criteri d'avaluació.
Sessió Magistral Sessions lectives basades en la presentació interactiva de materials didàctics audiovisuals.
Els apunts es podran trobar al moodle posteriorment a les classes.
Treballs S’assignaran de forma concertada treballs (un d'individual i un o dos en grup d'un màxim de 3 persones) centrats en formes de turisme.
Caldrà fer anàlisi de dades, de casos d'estudi de nous productes turístics reals, i fer valoracions crítiques. Els treballs es lliuraran en dates establertes. El desenvolupament dels treballs serà assistit pel docent en sessions pràctiques i en hores d'atenció individual.
Pràctiques externes (de camp/sortides) S'organitzaran sortides d'exploració de noves formes de turisme, que tindran relació directa amb els treballs a presentar.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es tracta de generar debats per opinar respecte diversos aspectes que defineixen algunes formes de turisme. Es valorarà la preparació prèvia del tema a tractar.