2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  NOVES FORMES DE TURISME
   Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Treballs
Proves de Desenvolupament
Descripció
Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o excercici, relacionat temàticament amb el desenvolupament de les sessions magistrals