2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  NOVES FORMES DE TURISME
   Fonts d'informació
Bàsica J. Queralt, Apunts de Noves Formes de Turisme, 2007,
OMT, Turismo Panorama 2020, 2002, OMT
M. Novelli, Niche tourism complmentary issues, trends and cases, , Oxford Elsevier
D. Buhalis, C. Costa, Tourism business frontiers, 2006, Amsterdam Elsevier
D. Picard, M. Robinson, Festivals, Tourism and Social Change, ,
, Wine Tourism, ,
J. Lennon, M. Foley, Dark Tourism, ,
, New Horizons in Tourism, ,

Les presentacions powerpoint del docent, els apunts, articles de diari i altres materials llegit en els sessions magistrals i les classes pràctiques estaran disponibles a través el Moodle

Complementària

Especifica per a cada tema