2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ D'AGÈNCIES DE VIATGES
DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ D'AGÈNCIES DE VIATGES Codi 21011215
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Optativa Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
VÁZQUEZ LÓPEZ, TERESA
Adreça electrònica teresa.vazquez@urv.cat
Professors/es
VÁZQUEZ LÓPEZ, TERESA
Web
Descripció general 1. L’assignatura de Gestió i Processos de Producció d’Agències de Viatges, s’emmarca dins l’àmbit del coneixement específic de les empreses de intermediació turística amb les seves característiques i peculiaritats pròpies, amb processos de producció singulars i que evolucionen d’una manera ràpida gràcies a les TICs. 2. Aquesta assignatura optativa està dins els estudis de Turisme, i es pot cursar a partir de segon curs de carrera.