2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
16061001 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT First
Troncal 6
16061007 HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL First
Troncal 6
16061009 INTRODUCCIÓ AL DRET MERCANTIL First
Troncal 6
16061013 ANÀLISI MATEMÀTICA I First
Troncal 6
16061015 MICROECONOMIA I First
Troncal 6
16061101 ANÀLISI DE DADES ECONÒMIQUES First
Obligatòria 6
16061002 COMPTABILITAT FINANCERA Second
Troncal 6
16061003 ECONOMIA MUNDIAL Second
Troncal 6
16061008 HISTÒRIA ECONÒMICA D`ESPANYA Second
Troncal 6
16061011 MACROECONOMIA I Second
Troncal 6
16061014 ANÀLISI MATEMÀTICA II Second
Troncal 6
16061102 ECONOMIA DE L'EMPRESA Second
Obligatòria 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
16061004 ECONOMIA ESPANYOLA First
Troncal 6
16061005 ESTADÍSTICA I First
Troncal 6
16061010 INTRODUCCIÓ AL DRET DE L'ADMINISTRACIO PÚBLICA First
Troncal 6
16061016 MICROECONOMIA II First
Troncal 6
16061103 MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA First
Obligatòria 6
16061006 ESTADÍSTICA II Second
Troncal 6
16061012 MACROECONOMIA II Second
Troncal 6
16061104 DIRECCIÓ FINANCERA I Second
Obligatòria 6
16061105 TEORIA ECONÒMICA DE LA DECISIÓ Second
Obligatòria 6
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
16062017 ECONOMETRIA I First
Troncal 6
16062019 POLÍTICA ECONÒMICA First
Troncal 6
16062025 TEORIA DE L`ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL First
Troncal 6
16062028 DIRECCIÓ FINANCERA II First
Troncal 6
16062018 ECONOMETRIA II Second
Troncal 6
16062020 POLÍTICA INDUSTRIAL Second
Troncal 6
16062023 MACROECONOMIA SUPERIOR Second
Troncal 6
16062027 FONAMENTS DE MARKETING Second
Troncal 6
Fourth Year
CodeNamePeriodTypeCredits
16062022 TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC First
Troncal 6
16062026 MICROECONOMIA SUPERIOR First
Troncal 6
16062106 ECONOMIA TERRITORIAL First
Obligatòria 6
16062021 HISENDA PÚBLICA Second
Troncal 6
16062024 DINÀMICA MACROECONÒMICA Second
Troncal 6
16062107 TEORIA DELS MERCATS FINANCERS Second
Obligatòria 6
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
16061204 DRET TRIBUTARI First
Optativa 6
16061208 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES First
Optativa 6
16062215 ECONOMIA CATALANA First
Optativa 6
16062221 ECONOMIA DEL TRANSPORT First
Optativa 6
16062224 ECONOMIA DEL SECTOR TURÍSTIC First
Optativa 6
16062231 DOCTRINES ECONÒMIQUES I ANÀLISI ECONÒMIC First
Optativa 6
16062233 ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA First
Optativa 6
16062245 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS First
Optativa 6
16062251 FINANCES First
Optativa 6
16062264 PRÀCTIQUES EMPRESARIALS I First
Second
Optativa 6
16062265 PRÀCTIQUES EMPRESARIALS II First
Second
Optativa 6
16061202 ECONOMIA EUROPEA Second
Optativa 6
16061207 MÈTODES D`INVESTIGACIÓ SOCIAL Second
Optativa 6
16062217 ECONOMIA LABORAL Second
Optativa 6
16062223 ECONOMIA DEL MEDIAMBIENT Second
Optativa 6
16062236 TEORIA DE JOCS Second
Optativa 6
16062243 MARQUETING DE SERVEIS Second
Optativa 6
16062247 GESTIÓ DE QUALITAT Second
Optativa 6
16062257 DRET I POLÍTICA DE LA COMPETÈNCIA Second
Optativa 6
16062263 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS INTERNACIONALS Second
Optativa 6