2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura: temes, metodologies i criteris d'avaluació. Recollida d'informació dels alumnes.
Sessió Magistral Explicació oral per part del professor, dels continguts teòrics bàsics de l'assignatura. Aquesta exposició anirà acompanyada del suport de mitjans audiovisuals.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Consisteix en la realització d' activitats pràctiques i treballs realitzats a les classes.
Debats Participació en les sessions presencials amb aportacions relatives a diferents temàtiques que es proposen. Debats sobre temes essencials mitjançant el forum del programa moodle.
Treballs Es realitzarà un treball en grup, sobre confecció d’exercicis per a treballar aspectes de la creativitat i millora de la intel·ligència .