2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  MÈTODES I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) MÈTODES I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL Codi 11111104
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4 2 Obligatòria Tercer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Pedagogia
Coordinador/a
GARCIA ALSINA, NURIA
Adreça electrònica nuria.garciaa@urv.cat
mariamontserrat.fortuny@urv.cat
Professors/es
GARCIA ALSINA, NURIA
FORTUNY CASAS, MARIA MONTSERRAT
Web
Informació rellevant L'estudi de la matèria permet aprofundir en el coneixement del funcionament i organització de l'escola infantil. També permet aprofundir en la metodologia a desenvolupar en la intervenció educativa i a contemplar les relacions amb l'entorn familiar del nen com a bàsiques per afavorir el desenvolupament de les seves capacitats.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent