2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  MÈTODES I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer l'escola infantil com a una realitat en la nostra societat. A1
A28
Identificar els elements claus en l'organització de l'etapa d'educació infantil. A1
A2
A18
A24
A26
A27
A28
A41
B4
B5
B13
B17
B18
C3
Prendre consciencia de la importància de les competències compartides família escola, en l'educació dels infants. A1
A15
A17
A18
A20
A27
B2
B3
B6
B11
C3
Prendre consciència de la importància de l'Educació Infantil en la societat actual. A2
A28
B6
B10
B17
B18
C3
C5
Ampliar els coneixements sobre la metodologia de treball a l'escola infantil. A1
A2
A21
A22
A23
A24
A26
A34
B1
B5
B11
B13
B18
C2
Reconèixer la importància de l'aprenentatge significatiu dels hàbits i les activitats d'aprenentatge que ho afavoreixen. A1
A15
A16
B1
B2
B4
B5
B13
Conèixer diferents propostes didàctiques que faciliten l'atenció a la diversitat dels infants. A1
A2
A17
A18
A20
A26
B1
B20
B21
C3