2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  HISTÒRIA D'AMÈRICA II
   Competències
Codi  
A1 Coneixement de la història general (universal) i del territori (coneixement de la història nacional pròpia –segons Aneca-)
A2 Coneixement de l’estructura diacrònica de la història
A3 Coneixement de la didàctica de la història
A4 Coneixement de la història com a disciplina en construcció: s’ha de repensar
A6 Us, ordenació e interpretació de les fonts històriques
A9 Coneixement detallat d’un o més períodes específics del passat de la humanitat
B1 Habilitat d’exposar de forma narrativa i oral –capacitat de comunicar-se oralment i utilitzar la terminologia o tècniques acceptades a la professió-
B2 Coneixement de i habilitat per a usar els instruments de recopilació d’informació, tals com catàlegs bibliogràfics, inventaris d’arxius, i referències electròniques
B3 Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals en la pròpia llengua
B4 Capacitat de llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic
B5 Coneixement de i habilitat per a usar mètodes i tècniques d’altres ciències humanes
B6 Capacitat analítica i crítica
B7 Capacitat d’organització i planificació
B8 Treball en equip
C2 Utilitzar com a usuaris les eines bàsiques en TIC.
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia