2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  HISTÒRIA D'AMÈRICA II
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Entendre els mecanismes que dugueren a la ruptura / transició entre l'etapa colonial i la contemporània. A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5
C2
C3
C4
Entendre la formació de les nacions llatinoamericanes A1
A2
A3
A6
B1
B2
B3
B4
B6
B7
B8
C3
C4
C5
Entendre l'impacte del neo-colonialisme i les relacions Nord-Sud al segle XX A1
A2
A4
A9
B1
B2
B5
C3
C4
C5
Entendre els factors clau de la societats llatinoamericanes: oligarquisme, estratificació social i ètnico-racial, dependència econòmica i control polític autòcton. A2
A4
B2
B3
B4
B5
B6
C3
C4
C5