2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  HISTÒRIA D'AMÈRICA II
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral Explicació dels continguts de l'assignatura
Treballs Introducció a l'assignatura
Estudis previs Les sessions teòriques es complementaran amb la lectura del llibre:
Malamud, C.: Historia de América. Madrid: Alianza editorial, 2005.

Els capítols que l'alumne haurà de llegir són els següents:
Etapa colonial:
1. Cap. 5
2. Cap. 6
3. Cap. 7
4 i 5: Cap. 8, 9 i 10.
6. Cap. 10 i 11
7. Cap. 12

Etapa contemporània:
1, 2 i 3. Cap 14-15
4. Cap 16-17.
5 i 6. Cap. 18.
8. Cap 19-20.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Les pràctiques de l'assignatura consistiran en la visualització de pel·lícules i documentals sobre algun dels temes que s'estiguin tractant a l'aula, per tal de complementar les sessions magistrals. Es requerirà la presentació d'un comentari d'un full o dos per tal que l'alumne pugui ser avaluat amb l'avaluació contínua.

Alguns dels materials seran:

- "Yo la peor de todas", M.L. Bemberg (1993)
- Dos reportatges sobre produccions colonials llatinoamericanes.