2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  ARQUITECTURA GREGA I ROMANA
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Coneixement dels principals monuments i ciutats del món clàssic (A1) Comprensió de la relació entre arquitectura i societat (A1) treballar la elaboració d'un assaig analític (B) A1
A2
A4
A6
A9
B1
B6
B15