2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  ARQUITECTURA GREGA I ROMANA
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves de desenvolupament Redacció d'un ttreball de curs que contempla dos vessants:
- reconeixement i comentari de una selecció de monuments
- Assaig crític sobre un tema donat recolzat amb la bibliografia pertinent
50%
50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria