2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT
   Competències
Codi  
A2 Història i pensament de la disciplina geogràfica
A3 Geografia humana, econòmica i social.
A4 Geografia física i medi ambient.
A5 Ordenació del territori.
A6 Mètodes d’informació geogràfica.
A8 Utilitzar la informació geogràfica com a instrument de interpretació del territori.
A9 Combinar les dimensions temporal i espacial en la explicació dels processos socioterritorials.
A17 Interrelacionar el medi físic i ambiental amb l’esfera social i humana.
A21 Comprendre les relacions espacials.
A22 Analitzar i interpretar els paisatges.
A23 Generar sensibilitat i interès per als temes territorials i ambientals.
A24 Ordenar i sintetitzar informació.
A26 Entendre els problemes de forma multidimensional.
A29 Generar acords en equips interdisciplinaris.
B5 Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
B7 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient
B8 Capacitat d’anàlisis i síntesis.
B9 Capacitat d’organització i planificació.
B11 Capacitat de gestió de la informació.
B17 Reconeixement a la diversitat i a la multiculturalitat.
B18 Raonament crític.
B19 Compromís ètic.
B27 Sensibilitat vers el medi ambient.
B32 Responsabilitat.
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.