2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer informació bàsica sogre l'assignatura: estructura, continguts, avaluació i bibliogrfia A4
B9
B11
B32
Definir conceptes bàsics de caire ambiental A4
A17
A23
B7
B27
Etiquetar les diferents etapes en la relació home-medi ambient al llarg de la història A3
A4
A9
A17
A23
B7
B17
B27
C3
Recordar les aportacions de la geografia al camp mediambiental A2
A4
Identificar els diferents componenets del medi ambient A4
A17
A22
A23
B7
B27
Entendre el medi ambient com un tot dinàmic: interrelació entre els diferents components A3
A4
A17
A23
B7
B8
B27
Distingir entre l'alteració del medi ambient per causes naturals i causes antròpiques A3
A4
A8
A17
A23
B7
B8
B27
Determinar quins elements del medi es veuen afectats per les diferents activitats humanes A3
A4
A17
A21
A23
A26
B5
B7
B8
B18
B27
Explicar com els diferents elements del medi responen als desequilibris generats A4
A17
A22
A26
B7
B27
Reflexionar sobre com l'home pot reduir o eliminar l'impacte de les seves activitats sobre el medi A4
A5
A17
A23
A24
B5
B7
B8
B27
B32
Afrontar la problemàtica ambiental des d'un punt de vista multidisciplinar i interdisciplinar A4
A17
A23
A29
B7
B27
Conèixer les eines per la gestió i conservació del medi ambient A4
A6
A17
A23
B7
B27
Adquirir una consciència ambiental A3
A4
A17
B7
B18
B19
B27