2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT
   Continguts
Tema Subtema
CONTINGUTS TEÒRICS Descripció dels continguts teòrics
1. INTRODUCCIÓ
1.1. Aspecte conceptuals i metodològics
1.2. Desenvolupament humà i canvi ambiental
1.3. El medi ambient en el pensament geogràfic
2. COMPONENTS DEL MEDI
2.1. El medi natural
2.2. Els espais antropitzats
2.3. Els paisatges
3. CAUSES DE LA DEGRADACIÓ AMBIENTAL
3.1. Els riscos naturals
3.2. Els impactes ambientals de les activitats huamanes
4. GESTIÓ I CONSERVACIÓ DEL MEDI
4.1. La gestió del medi ambient
4.2. Medi ambient i desenvolupament sostenible
CONTINGUTS PRÀCTICS Descripció dels continguts pràctics
1. Problemes i exercicis a l'aula ordinària
- exercicis on s'interrelacionen els diferents elements del medi ambient i les activitats humanes
2. Pràctiques en aula informàtica
- exercicis sobre els diferents elements del medi ambient a partir de la utilització i anàlisi de bases de dades ambientals
3. Pràctiques externes
- dues sortides de camp (mig dia) on es visitaran instal·lacions on es duguin a terme activitats relacionades amb el medi ambient, riscos naturals i impactes ambientals de les activitats humanes