2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura: continguts, bibliografia bàsica, sortides de camp, treballs i pràctiques a realitzar i sistema d'avaluació
Sessió Magistral Exposició dels continguts teòrics amb participació dels alumnes
Debats Debats en grups sobre un tema de caràcter ambiental
Presentacions / exposicions exposició a classe de manera individual d'un exerceci on s'hagi treballat amb bases de dades ambientals
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Sessions pràctiques amb exercicis sobre els diferents elements del medi ambient
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Sessions pràctiques amb exercicis sobre els diferents elements del medi ambient a partir de la utilització i anàlisi de bases de dades ambientals
Pràctiques de camp/sortides Sortides de camps on es visitaran instal·lacions on es duguin a terme activitats relacionades amb el medi ambient
Treballs Lectura, anàlisi i ressenya d'articles relacionats amb la temàtica ambiental