2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT
   Atenció personalitzada
 
Debats
Presentacions / exposicions
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Descripció
Atenció específica, ja sigui individualment o per grups, tenint en compte el tipus d'activitat on es requereix atenció personalitzada i que s'indica en el quadre de la planificació