2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT
   Fonts d'informació
Bàsica Nieto-Galan, A. (2004), Cultura industrial. Historia y medio ambiente, Rubes, Barcelona
Terrades, J. (2001), Ecologia urbana, Rubes, Barcelona
Nebel, B. i Wright, R. (1999), Ecología y desarrollo sostenible, Pearson, México
Boada, M. i Saurí, D. (2002), El canvi global, Rubes, Barcelona
Lopez Bonillo,D (1997), El medio ambiente, Catedra, Madrid
López Bermúdez, F. et al. (1992), Geografía Física, Cátedra, Madrid
Vegara, J.M. et al. (2004), Introducción al medio ambiente y a la sostenibilidad, Vicens Vives, Barcelona
Cancer, L.A. (1989), La degradación y protección del paisaje, Cátedra, Madrid
, , ,

Complementària

La bibliografia complementaria i específica per cada tema es facilitarà a l'alumne durant el curs