2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer informació bàsica de l'assignatura: continguts, metodologia, criteris d'avaluació A1
A2
A24
B9
B11
B12
B13
B16
B18
B20
Reconèixer les fonts emprades per l'assignatura A1
A2
A3
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A16
A24
A25
A26
B1
B8
B9
B11
B12
B13
B14
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
C1
Adquirir els conceptes bàsics A1
A2
A3
A8
A16
A24
A25
A26
A27
B1
B2
B8
B9
B12
B18
B20
B21
B28
B29
B30
B31
B35
Avaluar les repercussions de les implantacions industrials i/o de les deslocalitzacions A1
A2
A3
A5
A8
A9
A10
A11
A12
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A31
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B8
B9
B11
B12
B13
B14
B16
B17
B18
B20
B21
B22
B24
B26
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
C1
C3
Analitzar les pautes de la industrialització al llarg del temps A1
A2
A3
A8
A9
A10
A16
A24
A25
A26
A27
B1
B2
B8
B9
B20
B21
B22
B28
B29
B30
B31
B32
B35
Entendre els models industrials territorials A1
A2
A3
A5
A8
A9
A10
A13
A15
A16
A17
A21
A22
A24
A25
A26
A27
A28
B1
B2
B8
B9
B11
B13
B14
B16
B17
B18
B20
B21
B22
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B33
B35
C1
Interpretar dades sobre l'activitat industrial A1
A2
A3
A5
A8
A9
A10
A11
A13
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A24
A25
A26
A27
A28
B1
B2
B3
B4
B6
B8
B9
B11
B12
B13
B14
B16
B17
B18
B20
B21
B24
B28
B29
B30
B33
B35
C3
C5
Representar les dades referides a l'activitat industrial A1
A5
A6
A8
A9
A10
A11
A13
A15
A16
A19
A20
A21
A22
A24
A25
A26
A27
A28
B1
B2
B3
B4
B6
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B16
B17
B18
B20
B22
B28
B29
B30
B31
B32
B34
B35
C2
C3
C5