2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I
   Fonts d'informació
Bàsica Bueno,E, Morcillo, P. (1994), Fundamentos de economia i organizacion industrial, Madrid, Mcgraw Hill,
Precedo, A. i Villarino,M. (1992), La Localizacion Industrial, Madrid Ed Sintesis,
Porter,M.E, (1991), La Ventaja Competetiva de las Naciones, Barcelona, Plaza & Janes,
Mendez,R i Caravaca,I. (1996), Organizacion industrial y territorio, Madrid ED Sintesis,

Complementària Nadal,J.(2003), Atlas de la industrializacion en España 1750-2000, Barcelona, Ed Critica,
Buesa,M i Molero,J. (1998), Economia industrial de españa, Organizacion Tecnlogica e Internacionalizacion, Madrid, Ed Civitas,
Galabrith,J.K (1961), El Nuevo Estado Industrial, Ariel,
Castells,M. i Hall.P. (1994), Las tecnopolis del mundo. la Formacion de los nuevos complejos industriales del siglo XXI, Madrid, Alianza univ,