2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I
   Continguts
Tema Subtema
CONTINGUTS TEÒRICS Descripció dels continguts teòrics
1. EL PROCÉS D'INDUSTRIALITZACIÓ
1.1. Models de desenvolupament
1.2. Models organitzatius i territorials
2. L'EMPRESA INDUSTRIAL
2.1. Estructura de les empreses industrials
2.2. Estratègies empresarials
3. EL SISTEMA INDUSTRIAL
3.1. Els sectors industrials
3.2. Estructura i dinamisme dels sistemes industrials
4. LA INDÚSTRIA EN EL PROCÉS DE MUNDIALITZACIÓ
4.1. La integració industrial
4.2. Les empreses multinacionals
5. LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I PRODUCTIVA
5.1. La revolució tecnològica
5.2. L'impacte territorial de les noves tecnologies
6. LA DESCENTRALITZACIÓ PRODUCTIVA
6.1. La lògica de la descentralització
6.2. Els espais de la descentralització
7. UNA NOVA LÒGICA ESPACIAL
7.1. La relocalització mundial de la indústria
7.2. Relocalització i espais emergents
8. INDÚSTRIA, ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
8.1. Les polítiques industrials
8.2. Impactes industrials. Cap a una indústria sostenible
CONTINGUTS PRÀCTICS Descripció dels continguts pràctics
Treball que consistirà en l'Anàlisi d'una indústria: organització i funcionament. (Veure guió facilitat pel professor)
Ressenya d'un text a triar entre els facilitats:
- GALBRAITH,J.K.: El nuevo estado industrial. caps V-VI
- PORTER, M. Com crear els avantages del demà (fragment).
- SAVIANO, R.: Gomorra, pp. 35-62.