2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  HIDROGEOGRAFIA
   Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques externes (de camp/sortides) Lliurament de ressenya del treball de camp. 5%
Proves objectives de tipus test Proves que contenen definicions, completar frases, veritable/ fals, etc. 70%
Proves orals Avaluació seminaris i pràctiques. 20%
Altres

Avaluació de l'assistència, participació, actitud, etc.

5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria