2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA
   Fonts d'informació
Bàsica FORN I FOXÀ, Manuel de, i PASCUAL I ESTEVE, Josep M., La planificació estratègica territorial, Diputació de Barcelona, 1995
HILDEBRAND, Andreas., Política de ordenación del territorio en Europa, Sevilla : Universidad de Sevilla ; Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1996
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, Pla Territorial General de Catalunya, , 1995

Complementària