2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Introducció a les teories antropològiques en la seva dimensió històrica A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
Saber llegir un texte antropològic A1
A2
A3
B7
B8
B9
B10
B11
C1
C2
C3
C4
C5
Saber fer una reflexió crítica sobre un text antropològic A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B11
C1
C2
C3
C5