2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  SEXE, GÈNERE I AMOR
   Competències
Codi  
A1 Conèixer les diferents teories i debats antropològics.
A2 Redactar una ressenya crítica sobre un article o llibre antropològic.
A3 Analitzar i valorar críticament les aportacions més destacades de la teoria antropològica.
B6 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B7 Capacitat crítica davant dels sistemes experts i burocràtics de la modernitat (discursos i pràctiques biomèdics, pedagògics, etc.)