2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  SEXE, GÈNERE I AMOR
   Continguts
Tema Subtema
1.- Elements teòrico-conceptuals
Biologia i cultura.
- Construccionisme social.
- Sexe i gènere.
- Els sistemes de gènere: models ideals, relacions i comportaments de gènere.
- Sexualitat, amor, enamorament, seducció, intimitat...
- Els cànons de bellesa.
2.- Elements teòrico-antropològics -El debat sobre el matriarcat: els evolucionistes del s. XIX.
- Sexe i temperament: Margaret Mead, el particularisme històric i l’escola de Cultura i Personalitat als EE.UU.
- La vida sexual dels selvatges: Malinowski i el funcionalisme.
- Les estructures elementals del parentiu: Lévi-Strauss i l’estructuralisme.
- L’home-caçador i la dona recol.lectora: el neoevolucionisme.
- De l’antropologia de la dona a l’antropologia dels gèneres
3.- Dades etnogràfiques dels papers de dones i homes en les societats pre-industrials

- Societats caçadores-recol.lectores: el domini econòmic de les dones.
- Societats agrícoles i/o ramaderes: el domini econòmic dels homes.
- El debat entorn de la situació d’homes i dones a les societats primitives.
4.- Sexe, gènere i amor a l’occident industrial-capitalista 4.1.- Les bases ideològiques.
- L’univers judeo-cristià: el mite del Gènesis. [CAPELLANS]
- La invenció de l’amor romàntic.
- El model burgès de mestressa de casa: la mística de la feminitat i la maternitat.
- La biologia com a destí: Freud. [METGES]

4.2.- Les bases materials.
- La divisió de les esferes productiva i reproductiva, de l’àmbit públic i el domèstic.
- La contradicció dels papers femenins: emancipació i explotació.

4.3.- L’evolució dels papers de gènere a la societat industrial.
- El no treball, la proletarització i la mà d’obra de reserva de les dones.
- La societat post-industrial: el treball com opció i la doble jornada laboral; les professions “femenines”; mercat de treball i gènere.
- Monogàmia, adulteri i subordinació femenina a occident. [JUTGES I LEGISLADORS]
- Del somni de la igualtat al redescobriment de les diferències (deficiències?): vells i nous models en debat.
- De la psicoanàlisi a la sexologia i la democràcia (¿) sexual. (SEXÒLEGS)
5.- Del present al futur: constatacions, símptomes i projeccions de l’actual sistema de gèneres - Canvi radical o realitat distorsionada?: les dones com a primer sexe i els homes com a sexe dèbil.
- La (pretesa) feminització de la societat (o autoenganyar-se és bonic –i pervers!-): a major glòria del feminisme yuppie.
- Mascle post-modern, mascle fracassat?
- La (tossuda) permanència de les estructures patriarcals (o qui té cura –amorosament- de l’àmbit de la reproducció).
- Amor-passió, amor-raó... els dilemes de l’amor en una societat electiva.
- Reestructuracions: viure separats, junts o enfrontats dins o fora de la família; amor lliure, divorci lliure; la procreació, tanmateix; decadència i idolatria del matrimoni, la família, la intimitat i l’amor.
- “Dissidències” sexuals: homosexualitat, prostitució, pornografia, bissexualitat, sadomassoquisme, intersexualitat, adultisme.
- Conflictes sexuals: violació, maltractaments i acuitament sexual.
- Els usos post-moderns del cos, el sexe i l’amor: les formes elementals de la vida socioeròtica –totalitarisme sexual, ascetisme sexual i seducció- amb els cyborgs a l’horitzó.
- Solucions, utopies, disbarats... crisi i/o mort del gènere: més enllà dels rols masculí i femení.