2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  SEXE, GÈNERE I AMOR
   Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Treballs
Proves pràctiques
Descripció
Atenció en hores de tutoria i acompanyament al camp.